BIP.gov.pl

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Szczegółowy sposób przyjmowania i załatwiania spraw przedstawiony został pod adresem:

http://wkz.katowice.pl/uslugi/procedury-uzyskania-pozwolen-na-prace-i-badania-na-obiektach-i-terenach-zabytkowych

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie sprawy, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, zobowiązane są do podania numeru kancelaryjnego pod którym dana sprawa została zarejestrowana. Przekazanie informacji dotyczącej numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy. Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania podania i opisu przedmiotu sprawy. W odniesieniu do osób prawnych/instytucji/jednostek organizacyjnych należy podać datę złożenia lub wysłania pisma oraz znak sprawy.

Poszczególne sprawy wszczęte na wniosek strony rozpatrywane są według daty wpływu wniosku (podania) do siedziby organu – WUOZ w Katowicach bądź Delegatur WUOZ w Bielsku-Białej i Częstochowie. Na ostateczny termin załatwienia danej sprawy ma wpływ m.in. stopień jej skomplikowania, konieczność uzupełnienia złożonego przez stronę wniosku o wymagane dokumenty czy też konieczność zasięgnięcia opinii biegłego, dokonania oględzin czy przesłuchania świadków na okoliczności będące przedmiotem postępowania.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 07.10.2019
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 07.10.2019
Dokument oglądany razy: 1315
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach