BIP.gov.pl

Numery kont

Dla wszystkich spraw, którym zajmują się urzędnicy zarówno w siedzibie urzędu w Katowicach, jak i w delegaturach w Bielsku-Białej i Częstochowie, opłatę skarbową należy wpłacać: 

  • na konto Urzędu Miasta w Katowicach: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 
  • w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5

Wyjątek stanowi opłata za pełnomocnictwo (jeśli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika), która w przypadu wniosków składanych w delegaturze w Częstochowie lub Bielsku-Białej, powinna być wpłacona:

  • na konto Urzędu Miasta w Częstochowie: 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020
  • na konto Urzędu Miasta w Bielsku-Białej: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Wysokość opłat skarbowych

82,00 zł – za wydanie pozwolenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami

41,00 zł – za zmianę wydanego pozwolenia 

44,00 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz czasowy zabytku za granicę

100 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytku za granicę (konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 00-056 Warszawa, na konto: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070)

10,00 zł – za decyzję o wpisie do rejestru

17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii,

17,00 zł – za wydanie zaświadczenia

5,00 zł – za poświadczenie zgodności odpisu lub kopii, od każdej strony

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 07.10.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 07.10.2020
Dokument oglądany razy: 1496
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach