BIP.gov.pl

Status prawny

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

2. rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz.U. Nr 75, poz. 706)

3. statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 356/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r.

4. regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego w dniu 12 lipca 2017 roku.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach jest państwową jednostkę budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie i stanowi aparat pomocniczy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 07.10.2019
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 07.10.2019
Dokument oglądany razy: 1293
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach