BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Petycje


  Wersja z dnia: 06.03.2024
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentu

  Wersja z dnia: 01.02.2023
Powód wprowadzenia zmian: zgodnie z mailem Pani Anny Ostrowskiej

  Wersja z dnia: 31.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: petycja odpowiedz

  Wersja z dnia: 11.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Petycja z dn. 29.03.2022 r. dot. układu urbanistycznego Mysłowic

  Wersja z dnia: 10.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie odpowiedzi na petycję

  Wersja z dnia: 16.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodanie petycji z 03 03 2022

  Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedź na petycje w sprawie Szybu "Krystyna" w Bytomiu

  Wersja z dnia: 19.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: odpowiedź

  Wersja z dnia: 03.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie plików Petycja z dnia 18.07.2021

  Wersja z dnia: 02.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: petycja

  Wersja z dnia: 01.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie petycji z dnia 01 03 2021

  Wersja z dnia: 26.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedź z dn. 01.02.2021 r. na petycję z 21.12.2020 r. (most Wojciech w Zabrzu)

  Wersja z dnia: 26.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Petycja z dnia 20.01.2021r

  Wersja z dnia: 22.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: petycja z dnia 20.01.2021r

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach