BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 28.12.2022, zmieniona z powodu:
Umieszczenie na portalu

Inne informacje


OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego ( dotyczy zespołu zabudowy sanatoryjno-uzdrowiskowej Ustroń-Zawodzie)


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o włączeniu do ewidencji zabytków nowych kart ewidencyjnych zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk nr AZP 93-47/10 i 93-47/11


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska z obszaru AZP 96-42/38 i zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


KATOWICE Plac Sejmu Śląskiego - zamiar włączenia karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 93-47/10 i 11 i zamiarze włączenia ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - os. Trafalczyka - obwieszczenie


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych woj. śląskiegoSchron bojowy Częstochowa, ul. Skrzetuskiego


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych woj. śląskiego, Schron bojowy Częstochowa, ul. Ikara


Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego Schron bojowy Częstochowa, ul. Ikara


Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego Schron bojowy, Częstochowa, ul. Skrzetuskiego


OBWIESZCZENIE - Ustroń Zawodzie - przedłużenie postępowania


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU do wojewódzkiej


ewidencji zabytków nieruchomych woj. śląskiego


Pozwolenie nr BB/721/2022


Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wpis do rejestru - Ustroń Zawodzie


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki 1


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku- Wilamowice, Piłsudskiego 35a


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - gmina Cieszyn


Pozwolenie k-947-2022 gm. Pietrowice Wielkie, Krzanowice (K-AR.5163.23.2022)


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego- gm. Cieszyn


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego-gm. Krzanowice, gm. Pietrowice Wielkie


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska - Sportowa 3


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska - Częstochowska 4


Zawiadomienie o wyłączeniu budynku gospodarczego przy ul.Hodowców 111 w Wiśle Wielkiej


Zawiadomienie o o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska


Zawiadomienie o o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska


Zawiadomienie o przeprowadzeniu rozprawy w postępowaniu administracyjnym


Obwieszczenie - Bytom, nasadzenia liniowe


Obwieszczenie - zawiadomienie LUBLINIEC


ODPOWIEDŹ NA PETYCJE z dn 29 marca 2022 - MYSŁOWICE UKŁAD URBANISTYCZNY


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o  włączeniu do ewidencji zabytków zaktualizowanej  karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego  lądowego  dla stanowiska nr AZP  100-50/6

 

Obwieszczenie - decyzja umarzająca (Bytom, nasadzenia liniowe)

 

Obwieszczenie dot. odwołania od decyzji o wpisie do rejestru zabytków osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich

 


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o  włączeniu do ewidencji zabytków zaktualizowanej  karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego  lądowego  dla stanowiska nr AZP  100-50/6

 

OBWIESZCZENIE: Decyzja K-RD.5140.99.2021.MB o wpisie do rejestru zabytków z dn. 27.01.2022 r., Siemianowice Śląskie os. przy ul. Trafalczyka


Obwieszczenia (zmiana nr decyzji A/931/2022 - Ruda Śląska)


Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich - zawiadomienie o włączeniu kart do ewidencji


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje włączeniu do ewidencji zabytków nowych lub zaktualizowanych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 95-49 (zgodnie z zestawieniem)

Obwieszczenie

Stanowisko wg numerów na obszarze 95-49

Granice AZP 95-49


Obwieszczenie zakończenie postępowania dowodowego - Siemianowice Śl., osiedle Trafalczyka


 

Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowych lub zaktualizowanych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 95-49 i zamiarze włączenia ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Treść obwieszczenia

Spis stanowisk

Mapa


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia, że do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały nowe karty ewidencyjne zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk:
Gliwice nr 18 (AZP 98-44/90)
Stanowisko niemieckich stacjonarnych baterii przeciwlotniczych
Gliwice Czechowice nr 28 (AZP 96-44/88)
Osada, cmentarzysko i relikty budowli sakralnych
Gliwice Szobiszowice nr 8 (AZP 97-44/42)
 


Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska AZP 98-44/90 (Gliwice stan. 28) w Gliwicach, zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska AZP 96-44/88 (Gliwice-Czechowice stan. 28) w Gliwicach, zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska AZP 97-44/42 (Gliwice-Szobiszowice stan. 8) w Gliwicach Szobiszowicach, zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 


Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

 

nr K-AR.5140.4.2021.GGZ z dnia 10.11.2021


Zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków - studnia ul. Nadbrzeżna 8 w Bielsku-Białej

 


 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowych kart ewidencyjnych zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk:

AZP 98-42/33 (Trachy stan. 6) 

AZP 98-42/34 (Trachy stan. 7) w Trachach, gm. Sośnicowice, pow. gliwicki.


 


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Kobiór, Leśników)


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Cieszyn)


OBWIESZCZENIE nr K-RD.5130.33.2015.KL-MB Murcki (ostateczność)


OBWIESZCZENIE nr K-AR.5140.4.2021.GGZ


Obwieszczenie nr K-AR.5140.4.2021.GGZ


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich.


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Kobiór, Leśników)


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Cieszyn, ul. Górny Rynek 6)


Postanowienie z dnia 09.09.2021r.  w sprawie A/868/2021


Sporządzenie nowych kart ewidencyjnych dla zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk AZP 98-42/33 (Trachy stan.6 ) oraz AZP 98-42/34 (Trachy stan. 7) w Trachach, gm. Sośnicowice i włączeniu ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Decyzja w sprawie wpisu do rejestru osiedla Murcki w Katowicach


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (dot. Nawierzchni klinkierowej ulic w Częstochowie)

Zawiadomienie


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Sosnowiec, ul. A. Kowalskiej 31)

Zawiadomienie


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (dot. Nawierzchni klinkierowej ulic w Częstochowie

Zawiadomienie

Karta ewidencyjna


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (Sosnowiec, ul. Anki Kowalskiej 31 - barak)


ŚWKZ zawiadamia o włączeniu obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków tj. schron przeciwlotniczy znajdujący się na dz. nr 34/3 (obr. 44) przy Pl. Wolności/Stalmacha w Cieszynie


ŚWKZ zawiadamia o zamiarze włączenia do WEZ schronu lotniczego, znajdującego się przy Placu Wolności/Stalmacha w Cieszynie


ŚWKZ zawiadamia  o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następujących budynków znajdujących się przy ul. Górny Rynek 6 w Cieszynie, dz. nr 22, 23, 24, 25, 26 (obręb 41) w kompleksie założenia klasztornego sióstr Boromeuszek


Zawiadomienie o włączeniu karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków (Koniecpol, Rynek 14)

 


 

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (miedzuch, Koniecpol, Rynek 14)

 ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU


"Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o włączeniu do ewidencji kart zespołów domów wczasowych w dzielnicy wczasowej Jaszowiec:

ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC
UL. Turystyczna 6, 7, 8, 10
ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC
UL. WCZASOWA 47, 49, 51, 88, 90
ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC
UL. STROMA 20, 18, 7, 5, 6, 2"


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU


Postępowanie w Kroczycach Okupnych

TREŚĆ POSTĘPOWANIA


Zawiadomienie - karta ewidencyjna (Zabrze, most Wojciech)

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


Obwieszczenie (Katowice-Murcki)

TREŚĆ OBWIESZCZENIA


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencji zabytku

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencji zabytku

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

 


Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta Rybnik do węzła Świerklany".

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta Rybnik do węzła Świerklany

 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków
kart ewidencyjnych zespołu domów wczasowych w Ustroniu Jaszowcu:
- Ustroń Jaszowiec zespół domów wczasowych przy ul. Stromej 20, 18, 7, 5, 6, 2
- Ustroń Jaszowiec zespół domów wczasowych przy ul. Wczasowej 47, 49, 51, 88, 90
- Ustroń Jaszowiec zespół domów wczasowych przy ul. Turystycznej 6, 7, 8, 10
 


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze wyłączenia w wojewódzkiej ewidencji zabytków budynku znajdującego się przy ul. Bór II 3 w Goczałkowicach-Zdroju.

 

 

 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, iż do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały zaktualizowane karty ewidencyjne zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk:
AZP 94-53/4 (Ryczów st. 1) w Ryczowie, gm.  Ogrodzieniec, pow. zawierciański oraz AZP 94-55/1 (Udórz st. 1) w Udorzu, gm. Żarnowiec, pow.  zawierciański.


Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego AZP 94-53/4


Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego  lądowego AZP 94-55/1Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze wyłączenia w wojewódzkiej ewidencji zabytków następujących obiektów:

1. Ustroń, ul. Fabryczna 16, dz. nr 5278/1, 5240/3, 5236, 5279
2. Gumna, gmina Dębowiec, ul. Piastowska 8, dz. nr 186/4"

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 28.12.2022
Podpisał: Michał Bulsa
Dokument z dnia: 28.12.2022
Dokument oglądany razy: 3303
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach