BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 27.06.2024, zmieniona z powodu:
Dodanie dokumentu

Inne informacje


Zawiadomienia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych w Gminie Buczkowice


Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych w w Gminie Buczkowice


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku - Turów st. 11


OBWIESZCZENIE - BYTOM PLAC SOBIESKIEGO - DECYZJA O WPISIE DO REJESTRU


ZAWIADOMIENIE - Katowice Mikołowska 131 - WŁĄCZONO DO EWIDENCJI


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do WEZ- Parzymiechy st. 14


OBWIESZCZENIE - Siemianowice os Trafalczyka - termin ogledzin
 ZAWIADOMIENIE - zamiar włączenia karty do WEZ - KATOWICE Mikołowska 131


OBWIESZCZENIE - Bytom pl Sobieskiego - zakonczenie postepowania dowodowego


Zawiadomienie o zamiarze włączenia do WEZ karty KEZAL Parzymiechy st.14


Zawiadomienie o zamiarze włączenia KEZAL do WEZ  - Turów, st.11


OBWIESZCZENIE - Bytom, plac Akademicki - przedłużenie


OBWIESZCZENIE Bytom - zespol zabudowy placu Sobieskiego - wszczecie postepowania o wpis do rejestru zabytkow


OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego_Bytom_Plac Akademicki


Zawiadomienia o zamiarze włączenia do  WEZ karty ewid. zabytku nieruchomego (niemiecka zapora przeciwpancerna tzw. zęby smoka w Bielsku-Białej/w Czechowicach-Dziedzicach)


Zawiadomienie o włączeniu do WEZ karty ewid. zabytku archeologicznego lądowego - Ślęzany st. 17


OBWIESZCZENIE - Siemianowice Slaskie - os Trafalczyka - przedluzenie postepowania


OBWIESZCZENIE - uchylenie decyzji - SIEMIANOWICE osiedle Trafalczyka


Zawiadomienie o włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Siedlec st.5 (AZP 89-51/16)


Katowice HMN Szopienice - skreślenie z rejestru zabytków.


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Ślęzany, st. 17


Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zaktualizowanej KEZAL - Podlesie, stan. 9


Zawiadomienie o włączeniu do WEZ karty ewidencyjnej stanowiska archeologicznego lądowego - Siedlec, stan. 5


OBWIESZCZENIE o nadaniu nowego numeru rejestru zabytków A/1337/24 Zabrze Rokitnica - osiedle


Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewdencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego - Jaworznik, stan. 3


Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku - stanowisko archeologiczne - Podlesie, stan. 9


Zawiadomienie o włączeniu do wez karty ewidencyjne zabytku archeologicznego lądowego - Częstochowa


Zawiadomienie o włączeniu zaktualizowanej karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - stanowisko AZP 97-49/9 w Sosnowcu-Zagórzu.


Pozwolenie na badania archeologiczne_sygn. C-AR.5161.92.2023


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytków  do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Jaworznik


Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w formie tzw. nadzoru archeologicznego przy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Kokotku” – w ramach zadania:
 „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubliniec” wraz z budową oczyszczalni ścieków w Lublińcu – Kokotek"

 

Karta Ewidencyjna Obiektu Nieruchomego niewpisanego do Rejestru Zabytków, Cieszyn, Zamkowa 11A


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku, Cieszyn, Zamkowa 11A


Karta Ewidencyjna Obiektu Nieruchomego niewpisanego do Rejestru Zabytków, Cieszyn, Rynek dz. nr 123/2 obręb 42, Fontaanna wraz z figurą św. Floriana


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku, Cieszyn, Fontaanna wraz z figurą św. Floriana nr spr. B-NR.5140.54.2023.TW


Pozwolenie CZ/411/2023, sygn. C-AR.5161.84.2023.KWK - badania archeologiczne na terenach gm. m. Częstochowa, gm. Mstów, gm. Rędziny - inwestycja pn. "Przebudowa gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa - Huta Stolzle - Zakłady Chemiczne Rudniki


Pozwolenie CZ/410/2023, sygn. C-AR.5161.83.2023.KWK - badania powierzchniowe na terenach gm. m. Częstochowa, gm. Mstów, gm. Rędziny - inwestycja pn. "Przebudowa gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa - Huta Stolzle - Zakłady Chemiczne Rudniki


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Soborzyce, gm. Dąbrowa Zielona - C-AR.5161.92.2023.KWK


Zawiadomienie o sporządzeniu nowejkarty ewidencji zabytku i zamiarze włączenia jej do wojewódzkiem ewidencji zabytków Sosnowiec Zagórze stan. 5Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego - Częstochowa, stan. 80


Zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej budynku wybudowanego w 1880 r. znajdującego się na dz. nr 8/2 (obręb 28) przy ul. Zamkowej 11A w Cieszynie


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku, Staromieście znak sprawy C-AR.5140.10.2023KWK


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku, Siedlec znak sprawy C-AR.5140.11.2023KWK


Obwieszczenie dot. włączenia kart do wojewódzkiej ewiedencji zabytków, znak sprawy C-AR.5140.9.2023


Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w formie tzw. nadzoru archeologicznego przy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Kokotku” – w ramach zadania: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubliniec” wraz z budową oczyszczalni ścieków w Lublińcu – Kokotek

 

 

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego - badania powierzchniowe na terenach gm. m. Częstochowa, gm. Mstów, gm. Rędziny - inwestycja pn. "Przebudowa gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa - Huta Stolzle - Zakłady Chemiczne Rudniki"

 

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego - badania archeologiczne na terenach gm. m. Częstochowa, gm. Mstów, gm. Rędziny - inwestycja pn. "Przebudowa gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa - Huta Stolzle - Zakłady Chemiczne Rudniki

 

Zawiadomienie o nadaniu nowego numery rejestru zabytków_Bielsko-Biała_ układ Bielska

 

Zawiadomienie o nadaniu nowego numery rejestru zabytków_Bielsko-Biała_ układ Białej

 

Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku - Staromieście stan. 4

 

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do WEZ - Krzepice stan. 51

 

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do WEZ - Siedlec stan. 4

 

Postanowienie do postępowania o sygn. C-AR.5163.18.2023

 

Postępowanie o sygn. C-AR.5163.18.2023.KWK- Decyzja nr CZ-338-2023 16.10.2023r.

 

Obwieszczenie - Ustroń Zawodzie - ODWOŁANIE od decyzji o wpisie do rejestru

 

Obwieszczenie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych oraz sporządzeniu nowych kart do WEZ - gm. Szczekociny

 

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do WEZ - Krzepice

 

Obwieszczenie dotyczące postępowania o sygnaturze: C-AR.5163.18.2023

 

Obwieszczenie - Zabrze Rokitnica - postanowienie wyjaśniające 

 

Pozwolenie Nr CZ/306/2023 na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Janów - Lgoczanka” odc. od km 214+091 do km 220+960

 

OBWIESZCZENIE Ustroń Zawodzie - decyzja o wpisie do rejestru zabytków

 

Zawiadomienie o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków woj. śląskiego- PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. ks.J. Popiełuszki 1

 

OBWIESZCZENIE Rybnik Chwałowice - wpis do rejestru - ostateczność decyzji

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Janów - Lgoczanka” odc. od km 214+091 do km 220+960

 

Lelów-Nakło DK 46 - POZWOLENIE na prowadzenie badań archeologicznych

 

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - stanowisko archeologiczne Częstochowa st. 131

 

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Kroczyce Stare, stan. 2 (AZP: 92-53/22)

 

Obwieszczenie w sprawie badań archeologicznych: DK46 Lelów-Nakło

 

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania o sygn. C-AR.5163.18.2023.KWK

 

OBWIESZCZENIE Ustroń Zawodzie - zakończenie postępowania dowodowego

 

PIEKARY ŚLĄSKIE Popiełuszki 1 - zamiar wyłączenia z ewidencji

 

OBWIESZCZENIA o wpisie do rejestru zabytków Rybnik Chwałowice (nr rej. A/1225/23)

 

Zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku: Częstochowa st.131

 

Zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o włączeniu kart ewidencyjnych zabytku: Lubsza st. 7

 

OBWIESZCZENIE Rybnik Chwałowice - zakończenie postępowania dowodowego

 

Obwieszczenie - USTROŃ ZAWODZIE - przedłużenie postępowania

 

Obwieszczenie - osada Jana - Chorzów

 

RYBNIK CHWAŁOWICE obwieszczenie


Zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o włączeniu kart ewidencyjnych zabytku:
Boronów (Grójec) st.1(AZP 90-47/1)

 

Zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o włączeniu kart ewidencyjnych zabytku:
Lubsza st. 6 (AZP 91-47/11))

 

Zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o włączeniu kart ewidencyjnych zabytku:
Babienica st. 1 (AZP 90-47/3)

 

OBWIESZCZENIE Ustroń Zawodzie - przedłużenie postepowania o wpis

 

OBWIESZCZENIE Siemianowice Śląskie os Trafalczyka - odwołanie od decyzji

 

OBWIESZCZENIE nowy numer rejestru - BYTOM Nowa Kolonia Robotnicza

 

OBWIESZCZENIE nowy numer rejestru - bloki zabudowy BYTOM

 

Zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska Boronów (Grójec) st. 1 (AZP 90-47/1)

 

Zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków lądowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków dla stanowisk: Babienica st. 1 (AZP 90-47/3), Lubsza st. 6 (AZP 91-47/11), Lubsza st. 7 (AZP 91-47/12)

 

OBWIESZCZENIE - DECYZJA O WPISIE Siemianowice os Trafalczyka (A/933/2023)


OBWIESZCZENIE O  PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
I TERMINIE PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego


OBWIESZCZENIE Racibórz układ starego miasta


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o włączeniu do ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska nr AZP 96-42/38.


Katowice - plac Sejmu Śląskiego - włączenie do ewidencji


OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego ( dotyczy zespołu zabudowy sanatoryjno-uzdrowiskowej Ustroń-Zawodzie)


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o włączeniu do ewidencji zabytków nowych kart ewidencyjnych zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk nr AZP 93-47/10 i 93-47/11


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska z obszaru AZP 96-42/38 i zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


KATOWICE Plac Sejmu Śląskiego - zamiar włączenia karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 93-47/10 i 11 i zamiarze włączenia ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - os. Trafalczyka - obwieszczenie


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych woj. śląskiegoSchron bojowy Częstochowa, ul. Skrzetuskiego


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych woj. śląskiego, Schron bojowy Częstochowa, ul. Ikara


Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego Schron bojowy Częstochowa, ul. Ikara


Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego Schron bojowy, Częstochowa, ul. Skrzetuskiego


OBWIESZCZENIE - Ustroń Zawodzie - przedłużenie postępowania


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU do wojewódzkiej


ewidencji zabytków nieruchomych woj. śląskiego


Pozwolenie nr BB/721/2022


Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wpis do rejestru - Ustroń Zawodzie


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki 1


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku- Wilamowice, Piłsudskiego 35a


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - gmina Cieszyn


Pozwolenie k-947-2022 gm. Pietrowice Wielkie, Krzanowice (K-AR.5163.23.2022)


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego- gm. Cieszyn


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego-gm. Krzanowice, gm. Pietrowice Wielkie


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska - Sportowa 3


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska - Częstochowska 4


Zawiadomienie o wyłączeniu budynku gospodarczego przy ul.Hodowców 111 w Wiśle Wielkiej


Zawiadomienie o o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska


Zawiadomienie o o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska


Zawiadomienie o przeprowadzeniu rozprawy w postępowaniu administracyjnym


Obwieszczenie - Bytom, nasadzenia liniowe


Obwieszczenie - zawiadomienie LUBLINIEC


ODPOWIEDŹ NA PETYCJE z dn 29 marca 2022 - MYSŁOWICE UKŁAD URBANISTYCZNY


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o  włączeniu do ewidencji zabytków zaktualizowanej  karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego  lądowego  dla stanowiska nr AZP  100-50/6

 

Obwieszczenie - decyzja umarzająca (Bytom, nasadzenia liniowe)

 

Obwieszczenie dot. odwołania od decyzji o wpisie do rejestru zabytków osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich

 


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o  włączeniu do ewidencji zabytków zaktualizowanej  karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego  lądowego  dla stanowiska nr AZP  100-50/6

 

OBWIESZCZENIE: Decyzja K-RD.5140.99.2021.MB o wpisie do rejestru zabytków z dn. 27.01.2022 r., Siemianowice Śląskie os. przy ul. Trafalczyka


Obwieszczenia (zmiana nr decyzji A/931/2022 - Ruda Śląska)


Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich - zawiadomienie o włączeniu kart do ewidencji


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje włączeniu do ewidencji zabytków nowych lub zaktualizowanych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 95-49 (zgodnie z zestawieniem)

Obwieszczenie

Stanowisko wg numerów na obszarze 95-49

Granice AZP 95-49


Obwieszczenie zakończenie postępowania dowodowego - Siemianowice Śl., osiedle Trafalczyka


 

Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowych lub zaktualizowanych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 95-49 i zamiarze włączenia ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Treść obwieszczenia

Spis stanowisk

Mapa


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia, że do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały nowe karty ewidencyjne zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk:
Gliwice nr 18 (AZP 98-44/90)
Stanowisko niemieckich stacjonarnych baterii przeciwlotniczych
Gliwice Czechowice nr 28 (AZP 96-44/88)
Osada, cmentarzysko i relikty budowli sakralnych
Gliwice Szobiszowice nr 8 (AZP 97-44/42)
 


Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska AZP 98-44/90 (Gliwice stan. 28) w Gliwicach, zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska AZP 96-44/88 (Gliwice-Czechowice stan. 28) w Gliwicach, zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego dla stanowiska AZP 97-44/42 (Gliwice-Szobiszowice stan. 8) w Gliwicach Szobiszowicach, zamiarze włączenia jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 


Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

 

nr K-AR.5140.4.2021.GGZ z dnia 10.11.2021


Zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków - studnia ul. Nadbrzeżna 8 w Bielsku-Białej

 


 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowych kart ewidencyjnych zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk:

AZP 98-42/33 (Trachy stan. 6) 

AZP 98-42/34 (Trachy stan. 7) w Trachach, gm. Sośnicowice, pow. gliwicki.


 


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Kobiór, Leśników)


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Cieszyn)


OBWIESZCZENIE nr K-RD.5130.33.2015.KL-MB Murcki (ostateczność)


OBWIESZCZENIE nr K-AR.5140.4.2021.GGZ


Obwieszczenie nr K-AR.5140.4.2021.GGZ


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich.


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Kobiór, Leśników)


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Cieszyn, ul. Górny Rynek 6)


Postanowienie z dnia 09.09.2021r.  w sprawie A/868/2021


Sporządzenie nowych kart ewidencyjnych dla zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk AZP 98-42/33 (Trachy stan.6 ) oraz AZP 98-42/34 (Trachy stan. 7) w Trachach, gm. Sośnicowice i włączeniu ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Decyzja w sprawie wpisu do rejestru osiedla Murcki w Katowicach


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (dot. Nawierzchni klinkierowej ulic w Częstochowie)

Zawiadomienie


Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Sosnowiec, ul. A. Kowalskiej 31)

Zawiadomienie


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (dot. Nawierzchni klinkierowej ulic w Częstochowie

Zawiadomienie

Karta ewidencyjna


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (Sosnowiec, ul. Anki Kowalskiej 31 - barak)


ŚWKZ zawiadamia o włączeniu obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków tj. schron przeciwlotniczy znajdujący się na dz. nr 34/3 (obr. 44) przy Pl. Wolności/Stalmacha w Cieszynie


ŚWKZ zawiadamia o zamiarze włączenia do WEZ schronu lotniczego, znajdującego się przy Placu Wolności/Stalmacha w Cieszynie


ŚWKZ zawiadamia  o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następujących budynków znajdujących się przy ul. Górny Rynek 6 w Cieszynie, dz. nr 22, 23, 24, 25, 26 (obręb 41) w kompleksie założenia klasztornego sióstr Boromeuszek


Zawiadomienie o włączeniu karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków (Koniecpol, Rynek 14)

 


 

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (miedzuch, Koniecpol, Rynek 14)

 ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU


"Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o włączeniu do ewidencji kart zespołów domów wczasowych w dzielnicy wczasowej Jaszowiec:

ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC
UL. Turystyczna 6, 7, 8, 10
ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC
UL. WCZASOWA 47, 49, 51, 88, 90
ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC
UL. STROMA 20, 18, 7, 5, 6, 2"


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU


Postępowanie w Kroczycach Okupnych

TREŚĆ POSTĘPOWANIA


Zawiadomienie - karta ewidencyjna (Zabrze, most Wojciech)

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


Obwieszczenie (Katowice-Murcki)

TREŚĆ OBWIESZCZENIA


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencji zabytku

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencji zabytku

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

 


Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta Rybnik do węzła Świerklany".

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta Rybnik do węzła Świerklany

 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków
kart ewidencyjnych zespołu domów wczasowych w Ustroniu Jaszowcu:
- Ustroń Jaszowiec zespół domów wczasowych przy ul. Stromej 20, 18, 7, 5, 6, 2
- Ustroń Jaszowiec zespół domów wczasowych przy ul. Wczasowej 47, 49, 51, 88, 90
- Ustroń Jaszowiec zespół domów wczasowych przy ul. Turystycznej 6, 7, 8, 10
 


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze wyłączenia w wojewódzkiej ewidencji zabytków budynku znajdującego się przy ul. Bór II 3 w Goczałkowicach-Zdroju.

 

 

 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, iż do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały zaktualizowane karty ewidencyjne zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk:
AZP 94-53/4 (Ryczów st. 1) w Ryczowie, gm.  Ogrodzieniec, pow. zawierciański oraz AZP 94-55/1 (Udórz st. 1) w Udorzu, gm. Żarnowiec, pow.  zawierciański.


Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego AZP 94-53/4


Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego  lądowego AZP 94-55/1Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o zamiarze wyłączenia w wojewódzkiej ewidencji zabytków następujących obiektów:

1. Ustroń, ul. Fabryczna 16, dz. nr 5278/1, 5240/3, 5236, 5279
2. Gumna, gmina Dębowiec, ul. Piastowska 8, dz. nr 186/4"

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 27.06.2024
Podpisał: Michał Bulsa
Dokument z dnia: 27.06.2024
Dokument oglądany razy: 6027
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach