BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Inne informacje


  Wersja z dnia: 30.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentu

  Wersja z dnia: 12.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie dokumentu

  Wersja z dnia: 29.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: nowy plik

  Wersja z dnia: 13.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia

  Wersja z dnia: 13.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: edycja - literówka

  Wersja z dnia: 19.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie obwieszczenia - mail 13 07 2022

  Wersja z dnia: 29.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentów zgodnie z mailem

  Wersja z dnia: 22.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie

  Wersja z dnia: 14.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - Konopiska

  Wersja z dnia: 11.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o przeprowadzeniu rozprawy w postępowaniu administracyjnym

  Wersja z dnia: 01.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie - Bytom, nasadzenia liniowe

  Wersja z dnia: 14.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: pliki

  Wersja z dnia: 10.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji ( 14 03 2022)

  Wersja z dnia: 24.02.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie decyzji z dnia 08 03 2022

  Wersja z dnia: 18.02.2022
Powód wprowadzenia zmian: obwieszczenie

  Wersja z dnia: 18.02.2022
Powód wprowadzenia zmian: edycja literówki

  Wersja z dnia: 27.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji zgodnie z mailem

  Wersja z dnia: 19.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie

  Wersja z dnia: 05.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenia (zmiana nr decyzji A/931/2022 - Ruda Śląska)

  Wersja z dnia: 05.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich - zawiadomienie o włączeniu kart do ewidencji

  Wersja z dnia: 30.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje włączeniu do ewidencji zabytków nowych lub zaktualizowanych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 95-49 (zgodnie z zestawieniem)

  Wersja z dnia: 22.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

  Wersja z dnia: 14.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Załączenie obwieszczenia

  Wersja z dnia: 08.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje o sporządzeniu nowych lub zaktualizowanych kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych dla stanowisk z obszaru AZP 95-49 i zamiarze włączenia ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

  Wersja z dnia: 23.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia, że do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały nowe karty ewidencyjne zabytku archeologicznego lądowego dla stanowisk: Gliwice nr 18 (AZP 98-44/90) Stanowisko niemieckich stacjonarnych baterii przeciwlotniczych Gliwice Czechowice nr 28 (AZP 96-44/88) Osada, cmentarzysko i relikty budowli sakralnych Gliwice Szobiszowice nr 8 (AZP 97-44/42) cmentarzysko

  Wersja z dnia: 12.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie dot. osiedla przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich

  Wersja z dnia: 10.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacje z dnia 12.11.2021

  Wersja z dnia: 10.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

  Wersja z dnia: 08.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentu zgodnie z mailem z dnia 10.11.2021

  Wersja z dnia: 19.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomieni o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków - studnia ul. Nadbrzeżna 8 w Bielsku-Białej

  Wersja z dnia: 19.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

  Wersja z dnia: 15.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodanie dwóch kart włączenia wg maila z 19 10 2021

  Wersja z dnia: 15.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

  Wersja z dnia: 11.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dwóch dokumentów (kart)

  Wersja z dnia: 05.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE nr K-RD.5130.33.2015.KL-MB Murcki (ostateczność)

  Wersja z dnia: 04.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: obwieszczenie

  Wersja z dnia: 20.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie nr K-AR.5140.4.2021.GGZ

  Wersja z dnia: 16.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: obwieszczenie

  Wersja z dnia: 09.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

  Wersja z dnia: 09.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Postanowienie z dnia 09.09.2021r. w sprawie A/868/2021

  Wersja z dnia: 08.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sporządzenie nowych kart ewidencyjnych dla zabytków archeologicznych lądowych

  Wersja z dnia: 01.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Decyzja w sprawie wpisu do rejestru osiedla Murcki w Katowicach

  Wersja z dnia: 18.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: wylaczenie

  Wersja z dnia: 18.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Sosnowiec, ul. A. Kowalskiej 31)

  Wersja z dnia: 09.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej (Sosnowiec, ul. A. Kowalskiej 31)

  Wersja z dnia: 19.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (dot. Nawierzchni klinkierowej ulic w Częstochowie

  Wersja z dnia: 10.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej (Sosnowiec, ul. Anki Kowalskiej 31 - barak)

  Wersja z dnia: 27.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie

  Wersja z dnia: 10.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: pliki

  Wersja z dnia: 10.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa

  Wersja z dnia: 18.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych

  Wersja z dnia: 18.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Edycja

  Wersja z dnia: 18.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

  Wersja z dnia: 18.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

  Wersja z dnia: 08.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

  Wersja z dnia: 08.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: zaw

  Wersja z dnia: 26.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie

  Wersja z dnia: 26.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z dnia 26.01.2021r

  Wersja z dnia: 20.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

  Wersja z dnia: 04.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Postępowanie wKroczycach Okupnych

  Wersja z dnia: 17.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: dokumenty

  Wersja z dnia: 03.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych

  Wersja z dnia: 14.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie z dnia 03.12.2020r

  Wersja z dnia: 28.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie komunikatu z dnia 14.09.2020

  Wersja z dnia: 28.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: zawi

  Wersja z dnia: 19.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie

  Wersja z dnia: 19.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja linku

  Wersja z dnia: 19.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: korekta

  Wersja z dnia: 19.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: korekta

  Wersja z dnia: 10.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie obwieszczenia

  Wersja z dnia: 09.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: informacje z dnia 10.0.2020

  Wersja z dnia: 07.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Komunikatu

  Wersja z dnia: 06.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji

  Wersja z dnia: 06.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja

  Wersja z dnia: 06.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Edycja

  Wersja z dnia: 20.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowych dokumentów

  Wersja z dnia: 20.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: EDYCJA

  Wersja z dnia: 20.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: EDYCJA

  Wersja z dnia: 15.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: DODANIE INFORMACJI

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach