BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 05.05.2020, zmieniona z powodu:
Aktualizacja ogłoszenia

Fukcjonowanie urzędu w związku z COVID-19

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
z dnia 4 maja 2020 roku
w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu urząd.

 

Niniejszym informuję, że działając na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 792) wprowadziłem następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach:

 

  1. do odwołania nie będzie możliwe zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu w Katowicach oraz Delegaturach w Częstochowie i Bielsku-Białej;

  2. do odwołania nie będzie możliwy bezpośredni kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Delegaturach w Częstochowie i Bielsku-Białej (zalecam kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefoniczny);

  3. wszelkie pisma należy składać w przygotowanych do tego skrzynkach podawczych, potwierdzenie złożenia pisma przesyłane będzie, na żądanie klienta, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej;

  4. do odwołania nie będą przeprowadzane oględziny w toku postępowania, w szczególności oględziny nieruchomości mieszkaniowych, zamieszkania zbiorowego, obiektów w których realizowane są świadczenia lecznicze, miejsc zbiorowej kwarantanny, więzień i aresztów.

  5. w sprawach, których załatwienie wymaga dokonania oględzin, wykonywane będą pozostałe czynności procesowe, natomiast rozstrzygnięcia w tych sprawach będą wydane dopiero, gdy przeprowadzenie oględzin będzie możliwe bez stwarzania zagrożenia dla obywateli i pracowników Urzędu.

  6. we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP;

  7. W biurach podawczych/sekretariatach klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie, Urząd może potwierdzić wpływ dokumentu wysyłając e-mailem skan pierwszej strony z pieczęcią wpływu.

  8. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków oraz dyżury popołudniowe w poszczególnych jednostkach urzędu.

  9. Wykaz telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 05.05.2020
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 05.05.2020
Dokument oglądany razy: 131
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach